Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky. 25/1991 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1991
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-25
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.1347101
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1991-25" DocId="1347101" DocType="Opatreni" Collection="cs" Code="1991-25" Year="1991" Batch="7" Number="25" Quote="25/1991 Sb." Title="Z&#xE1;konn&#xE9; opat&#x159;en&#xED; p&#x159;edsednictva &#x10C;esk&#xE9; n&#xE1;rodn&#xED; rady, kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; z&#xE1;kon &#x10C;esk&#xE9; n&#xE1;rodn&#xED; rady &#x10D;. 108/1987 Sb., o p&#x16F;sobnosti org&#xE1;n&#x16F; veterin&#xE1;rn&#xED; p&#xE9;&#x10D;e &#x10C;esk&#xE9; socialistick&#xE9; republiky" DeclareDate="1991-01-10" PublishDate="1991-02-01" EffectFrom="1991-02-01" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Opatreni
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky. 25/1991 Sb.
title Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky. 25/1991 Sb.
title_short Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky. 25/1991 Sb.
title_full Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky. 25/1991 Sb.
title_fullStr Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky. 25/1991 Sb.
title_full_unstemmed Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky. 25/1991 Sb.
title_sort zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky. 25/1991 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1991
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-25
_version_ 1740543133653925888
score 12,578381