Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 347/1992 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1992
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-347
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.1432219
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1992-347" DocId="1432219" DocType="Opatreni" Collection="cs" Code="1992-347" Year="1992" Batch="72" Number="347" Quote="347/1992 Sb." Title="Z&#xE1;konn&#xE9; opat&#x159;en&#xED; p&#x159;edsednictva &#x10C;esk&#xE9; n&#xE1;rodn&#xED; rady, kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; z&#xE1;kon &#x10C;esk&#xE9; n&#xE1;rodn&#xED; rady &#x10D;. 114/1992 Sb., o ochran&#x11B; p&#x159;&#xED;rody a krajiny" DeclareDate="1992-06-04" PublishDate="1992-06-30" EffectFrom="1992-06-30" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Opatreni
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 347/1992 Sb.
title Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 347/1992 Sb.
title_short Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 347/1992 Sb.
title_full Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 347/1992 Sb.
title_fullStr Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 347/1992 Sb.
title_full_unstemmed Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 347/1992 Sb.
title_sort zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny. 347/1992 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1992
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-347
_version_ 1740543180623839232
score 12,582223