Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva národní rady č. 348/1992 Sb.. 112/1994 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1994
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-112
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.1560042
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1994-112" DocId="1560042" DocType="Zakon" Collection="cs" Code="1994-112" Year="1994" Batch="37" Number="112" Quote="112/1994 Sb." Title="Z&#xE1;kon, kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; a dopl&#x148;uje z&#xE1;kon &#x10C;esk&#xE9; n&#xE1;rodn&#xED; rady &#x10D;. 108/1987 Sb., o p&#x16F;sobnosti org&#xE1;n&#x16F; veterin&#xE1;rn&#xED; p&#xE9;&#x10D;e &#x10C;esk&#xE9; socialistick&#xE9; republiky, ve zn&#x11B;n&#xED; z&#xE1;konn&#xE9;ho opat&#x159;en&#xED; P&#x159;edsednictva &#x10C;esk&#xE9; n&#xE1;rodn&#xED; rady &#x10D;. 25/1991 Sb., z&#xE1;kona &#x10C;esk&#xE9; n&#xE1;rodn&#xED; rady &#x10D;. 437/1991 Sb. a z&#xE1;konn&#xE9;ho opat&#x159;en&#xED; P&#x159;edsednictva n&#xE1;rodn&#xED; rady &#x10D;. 348/1992 Sb." DeclareDate="1994-04-26" PublishDate="1994-06-08" EffectFrom="1994-06-08" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Zakon
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva národní rady č. 348/1992 Sb.. 112/1994 Sb.
title Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva národní rady č. 348/1992 Sb.. 112/1994 Sb.
title_short Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva národní rady č. 348/1992 Sb.. 112/1994 Sb.
title_full Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva národní rady č. 348/1992 Sb.. 112/1994 Sb.
title_fullStr Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva národní rady č. 348/1992 Sb.. 112/1994 Sb.
title_full_unstemmed Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva národní rady č. 348/1992 Sb.. 112/1994 Sb.
title_sort zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 sb., zákona České národní rady č. 437/1991 sb. a zákonného opatření předsednictva národní rady č. 348/1992 sb.. 112/1994 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1994
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-112
_version_ 1740543226853457920
score 12,582223