Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení. 10/1982 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1982
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-10
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3608266
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1982-10" DocId="3608266" DocType="Opatreni" Collection="cs" Code="1982-10" Year="1982" Batch="2" Number="10" Quote="10/1982 Sb." Title="Z&#xE1;konn&#xE9; opat&#x159;en&#xED; p&#x159;edsednictva &#x10C;esk&#xE9; n&#xE1;rodn&#xED; rady, kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; a dopl&#x148;uje z&#xE1;kon &#x10C;esk&#xE9; n&#xE1;rodn&#xED; rady &#x10D;. 129/1975 Sb., o p&#x16F;sobnosti org&#xE1;n&#x16F; &#x10C;esk&#xE9; socialistick&#xE9; republiky v soci&#xE1;ln&#xED;m zabezpe&#x10D;en&#xED;" DeclareDate="1982-01-25" PublishDate="1982-01-29" EffectFrom="1982-02-01" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Opatreni
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení. 10/1982 Sb.
title Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení. 10/1982 Sb.
title_short Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení. 10/1982 Sb.
title_full Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení. 10/1982 Sb.
title_fullStr Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení. 10/1982 Sb.
title_full_unstemmed Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení. 10/1982 Sb.
title_sort zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení. 10/1982 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1982
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-10
_version_ 1740543025824661504
score 12,582223