Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění. 208/1990 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1990
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-208
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3694343
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1990-208" DocId="3694343" DocType="Opatreni" Collection="cs" Code="1990-208" Year="1990" Batch="36" Number="208" Quote="208/1990 Sb." Title="Z&#xE1;konn&#xE9; opat&#x159;en&#xED; p&#x159;edsednictva Feder&#xE1;ln&#xED;ho shrom&#xE1;&#x17E;d&#x11B;n&#xED; &#x10C;esk&#xE9; a Slovensk&#xE9; Federativn&#xED; Republiky, kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; a dopl&#x148;uje z&#xE1;kon &#x10D;. 47/1990 Sb., o volb&#xE1;ch do Feder&#xE1;ln&#xED;ho shrom&#xE1;&#x17E;d&#x11B;n&#xED;" DeclareDate="1990-05-29" PublishDate="1990-05-29" EffectFrom="1990-05-29" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Opatreni
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění. 208/1990 Sb.
title Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění. 208/1990 Sb.
title_short Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění. 208/1990 Sb.
title_full Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění. 208/1990 Sb.
title_fullStr Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění. 208/1990 Sb.
title_full_unstemmed Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění. 208/1990 Sb.
title_sort zákonné opatření předsednictva federálního shromáždění České a slovenské federativní republiky, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 sb., o volbách do federálního shromáždění. 208/1990 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1990
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-208
_version_ 1740543092645167104
score 12,582223